ARANY MEGTAKARÍTÁSI PROGRAMOK (AMP)

a81e249aa0ffe80c3ee55898734d1c39.jpg

ARANY BABY PROGRAM 

Az újszülött megérke-zésekor már elkezd-hető jövőjének mega-lapozása. A családdal, nagyszülőkkel, kereszt-szülőkkel együtt indított AMP egy szép ajándék is lehet.

Igy biztosíthatjuk, hogy sikeresen kezdje tanul-mányait, indítsa majd az életét.

A piacon egyedülálló megtakarítási program kifejezetten kisgyerme-kes családok számára.

ARANY GYEREK PROGRAM

Ha Önnek 7-14 éves korosz-tályhoz tartozó gyermeke van, igen hasznos játékosan rend-szerességre nevelni, és pénz-ügyi intelligenciával felvértezni, hogy biztos alapokra építse a jövőjét.

Szeretné, ha a nagyitól, szü-lőktől kapott pénzét értelmes dolgokra fordítaná?

Természetesen a család is be-segíthet a jövőteremtésbe.

A piacon egyedülálló megtaka-rítási program kifejezetten gyer-mekek számára.

ARANYÉLET PROGRAM

Fiatal pályakezdők, ifjú há-zasok vagy már sikeres menedzserek és vállalkozók számára egyaránt kihivás a stabil, biztonságos, értékálló és kiszámítható anyagi hát-tér felépítése. Számukra egyaránt fontos, hogy ön-maguk és családjuk számá-ra színvonalas nyugodt éle-tet biztosítsanak. Ma már cél, hogy legyen tartalék a nyugdíjas évekre is.

Az AMP remek lehetőség i-dőben elkezdeni a vagyoné-pítést és az öngondoskodást

ARANYKOR PROGRAM

Mára megdőlt az a tétel, hogy az idősek nem ké-pesek vitális életre. Még sok éven át aktívan részt tudnak venni a társada-lomban. Az időben elkez-dett  megtakarítási prog-ram nyugodt és biztonsá-gos öregkort teremt és  csökkenti a generáci-ós függőséget is. A va-gyon gyarapítását sosem késő elkezdeni.

Arany megtakarításainkat szabadon örökíthejük to-vább.

BÁRMELYIK FENTI PROGRAMHOZ VÁLSZTHATÓ LEHETŐSÉGEK

BASIC Megtakarítási Program (cél arany mennyiség 100g)

 • A szerződés aláírását követően Ön befizeti az előleget, ami a cél aranymennyiség 8%-nak megfelelő összeg és megnyílik az Aranytömb számlája.

 • Az előleg összeg befizetését követően megkapja a 2 gramm azonnali aranytömbjét.

 • Havi rendszerességgel minimum 30 EUR-os részletfizetés.

 • A befizetett részlet a napi árfolyamon arany mennyiségre váltódik át és jóváírásra kerül az Aranytömb számlán. A napi árfolyam az  E-managerben fel van tüntetve.

 • A cél aranymennyiséget résztömbökben fogja megkapni a következő szerint: 2x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g.

 • Amint az Aranytömb számlán az esedékes résztömb aranymennyisége összegyűlik, a résztömböt elküldjük Önnek.

 • Ez a folyamat zajlik minden résztömb esetében egészen az utolsóig, amibe beleszámítjuk a befizetett előleg teljes összegét.

STANDARD Megtakarítási Program (cél arany mennyiség 250g)

 • A szerződés aláírását követően Ön befizeti az előleget, ami a cél aranymennyiség 6%-nak megfelelő összeg és megnyílik az Aranytömb számlája.

 • Az előleg összeg befizetését követően megkapja az 5 gramm azonnali aranytömbjét.

 • Havi rendszerességgel minimum 50 EUR-os részletfizetés.

 • A befizetett részlet a napi árfolyamon arany mennyiségre váltódik át és jóváírásra kerül az Aranytömb számlán. A napi árfolyam az  E-managerben fel van tüntetve.

 • A cél aranymennyiséget résztömbökben fogja megkapni a következő szerint: 2x5g, 2x10g, 1x20g, 4x50g.

 • Amint az Aranytömb számlán az esedékes résztömb aranymennyisége összegyűlik, a résztömböt elküldjük Önnek.

 • Ez a folyamat zajlik minden résztömb esetében egészen az utolsóig, amibe  beleszámítjuk a befizetett előleg azonnali aranytömb értékével csökkentett összegét, mivel ez az aranytömb a program kezdetekor már ki lett adva a sorozatból.

 • A megtakarítási program időtartama alatt a Cég nyereségének egy részét visszaosztja az arra jogosult Ügyfelek* között (Protifbónusz), ebben az esetben 1x-es szorzóval. A Profitbónusz aranyban kerül jóváírásra az Aranytömb számlán.

OPTIMUM Megtakarítási Program (cél arany mennyiség 500g)

 • A szerződés aláírását követően Ön befizeti az előleget, ami a cél aranymennyiség 6%-nak megfelelő összeg és megnyílik az Aranytömb számlája.

 • Az előleg összeg befizetését követően megkapja a 10 gramm azonnali aranytömbjét.

 • Havi rendszerességgel minimum 50 EUR-os részletfizetés. Javasolt viszont a minimum 100 EUR-os befizetés.

 • Minden befizeztett részletet napi árfolyamon átszámítunk arany mennyiségre és azt jóváírjuk az Ön Aranytömb számláján.

 • A cél aranymennyiséget résztömbökben fogja megkapni a következő szerint: 2x5g, 2x10g, 1x20g, 9x50g.

 • Amint az Aranytömb számlán az esedékes résztömb aranymennyisége összegyűlik, a résztömböt elküldjük Önnek.

 • Az 50g résztömböknél 5%* bónusz aranyban (Aranybónusz)részesül, amit a soron következő aranytömbbe írunk jóvá.

 • A megtakarítási program időtartama alatt a Cég nyereségének egy részét visszaosztja az arra jogosult Ügyfelek* között (Protifbónusz), ebben az esetben 3x-os szorzóval. A Profitbónusz aranyban kerül jóváírásra az Aranytömb számlán.

 • Ez a folyamat zajlik minden résztömb esetében egészen az utolsóig, amibe  beleszámítjuk a befizetett előleg azonnali aranytömb értékével csökkentett összegét, mivel ez az aranytömb a program kezdetekor már ki lett adva a sorozatból.

VIP Megtakarítási Program (cél arany mennyiség 1000g)

 • A szerződés aláírását követően Ön befizeti az előleget, ami a cél aranymennyiség 6%-nak megfelelő összeg és megnyílik az Aranytömb számlája.

 • Az előleg összeg befizetését követően megkapja a 20 gramm azonnali aranytömbjét.

 • Havi rendszerességgel minimum 50 EUR-os részletfizetés. Javasolt viszont a minimum 200 EUR-os befizetés.

 • Minden befizetett részletet napi árfolyamon átszámítunk arany mennyiségre és azt jóváírjuk az Ön Aranytömb számláján.

 • A cél aranymennyiséget résztömbökben fogja megkapni a következő szerint: 2x5g, 2x10g, 1x20g, 19x50g.

 • Amint az Aranytömb számlán az esedékes résztömb aranymennyisége összegyűlik, a résztömböt elküldjük Önnek.

 • Az 50g résztömböknél 10%* bónusz aranyban (Aranybónusz) részesül , amit a soron következő aranytömbbe írunk jóvá.

 • A megtakarítási program időtartama alatt a cég nyereségének egy részét visszaosztja az arra jogosult Ügyfelek* között (Protifbónusz), ebben az esetben 7x-es szorzóval. A Profitbónusz aranyban kerül jóváírásra az Aranytömb számlán.

 • Ez a folyamat zajlik minden résztömb esetében egészen az utolsóig, amibe  beleszámítjuk a befizetett előleg azonnali aranytömb értékével csökkentett összegét, mivel ez az aranytömb a program kezdetekor már ki lett adva a sorozatból.

 

*a bónuszok a rendszeresen fizető Ügyfelek számára vannak fenntartva

NINCS SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ ÉS MÁS REJTETT KÖLTSÉG. MINDEN BEFIZETETT ÖSSZEGBŐL FIZIKAI ARANY LESZ.

AMINT ARANYTÖMBJE FELTÖLTŐDÖTT, AZONNAL AZ ÖN KEZÉBE ADJUK.