Arany befektetések
Arany befektetések

Az arany és a pénzügyi termékek, mint például a részvények hozama között nincs egyenes arány (pozitív korelláció). Sokszor az arany a menekülőút a befektetőknek, így amikor lejtmenetben vannak a tőzsdék, az arany piaca megélénkül. Jegybankok, befektetési alapok és magánszemélyek is előszeretettel csoportosítják át ilyenkor megtakarításuk egy részét a nemesfémbe. Éppen ezért alkalmazzák az államok pénzkibocsátásuk biztonsági fedezeteként.

Országok aranytartalékainak listája

Az arany nem termel cash-flowt, nem fizet  kamatot, osztalékot, egyvalamit viszont – közel 6 ezer éve is mindig - megőrzi az értékét. Az aranyat pénzügyi értelemben tekinthetjük egy olyan lejárat nélküli kötvénynek, amely kellően hosszú távon az infláció mértékével megegyező hozamot biztosít, és a kibocsátója soha nem megy csődbe. Az, aki aranyat vásárol, így tulajdonképpen egy nulla felárral rendelkező inflációkövető kötvényt vesz. Az arany tehát egy reáleszköz, ami őrzi értékét akkor is, amikor minden más – például a külön-böző devizák - dollár, euró vagy épp a forint – értéktelenedik. Bővebben itt.

MILYEN ARANYAT VÁLASSZUNK?

Aranytömb

Mitől London Good Delivery (LBMA) egy aranytömb?

 

A Londoni Nemesfém-piaci Szövetség (London Bullion Market Association- LBMA) tagjai egy listát készítenek azokról a nemesfém gyártókról, öntőkről és bevizsgálókról, akiknek arany- és ezüstrúdjait kérdés nélkül elfogadják bármilyen tranzakció során. Ezek a gyártók érdemelték ki a megkülönböztető “Good Delivery” státuszt, és foglalhatják el helyüket az LBMA Good Delivery Listáján.

Ez ma már egy világszerte elismert követelményrendszer az arany és ezüst minőségének meghatározásában. Az LBMA Monitoring programja pedig folyamatosan időközönként vizsgálja a gyártókat.

Az aranyrúdon az alábbi jelzéseket kell feltüntetni:

– sorozatszám,

– a gyártó bélyegzője,

– finomság (4 számjegy)

– gyártási év (4 számjegy)

Az ilyen minősítéssel rendelkező öntödék színtiszta, vagyis 999,9 (négykilences) tisztaságú aranytömböket hoznak forgalomba. Ezeket a tömböket a világ bármely pontján elfogadják, mint fizetőeszközt, ugyanis egyediek és hamisíthatatlanok. A tömb formája, mérete és kivé-teles minősége miatt egyből felismerik az egész világon. Továbbá a világkereskedelemben betöltött szerepe is kiemelkedő, mivel a világ országai aranytartalékukat négykilences tisztaságú tömbökben tárolják. A Good Delivery.  Rendkívül szigorú szabványok szerint készül, így gyakorlatilag az egyetlen, nemzetközi kereskedelemben is használatos fajta.

ADÓZÁSI TUDNIVALÓK

A befektetési célú arany speciális adószabályozása komoly vonzerő az arany értékállósága mellett.

Az Európai Uniós csatlakozást követően hazánk az EU jogharmonizációjának keretében átvette az Unió ÁFA-szabályozását, amely a befektetési célú aranytermékeknek mentességet biztosít.

Tehát a befektetési aranyat sem ÁFA, sem fogyasztási adó nem terheli.

A törvény szerint mentes az adó alól a befektetési célú arany értékesítése, amelyek a befektetési célú arany megrendelőjét tulajdonos-ként való rendelkezésre jogosítják. Szintén adómentes a befektetési célú arany Közösségen belülről történő termékbeszerzése és importja.

 

Az arany már azért is különleges más befektetési termékekhez képest, mert a befektetés tárgya fizikailag is a birtokunkba kerül. Személyes átvétel van vagy futár hozza ki hozzánk.

300.000 Ft feletti vásárlás esetén az eladó céget ügyfél regisztrációs kötelezettség terheli, tehát a vásárlás ténye rögzítésre kerül, de ezt követően az arany útja nyomon követhetetlen.

A másik fontos kérdés az SZJA fizetése. Az ingó vagyontárgyak adózására vonatkozó szabályok az Szja törvény 58. § (1)-(9a) alatt érhetőek el.
Ha valakinek a vásárolt aranyán nyeresége keletkezik, akkor a nyereség realizálását követően a törvény szerint elvileg adót kellene fizetnie. Azonban külön befektetési aranyból származó bevételre vonatkozó adófizetési kötelezettség nehezen állapítható meg, így az arany értékesítéséig mindenképpen adómentes, aztán az értékesítést követően mindenki saját maga számítja ki és vallja be az adóját.i 
Nincs forrásadó.

 

Fontos továbbá, hogy nincs szükség az ingó vagyontárgy (arany) értékesítéséből származó bevétel jövedelmének megállapítására és bevallására, ha az adóév elejétől összesítve nem több 600 ezer forintnál. Ez a kedvező szabály az üzletszerű ingó értékesítés esetén is alkalmazható. Ha azonban a bevétel az adóév elejétől összesítve meghaladja a 600 ezer forintot, akkor a magánszemély a jövedelmet az összes bevételből köteles megállapítani.

Az eladási ár és a beszerzési ár közti különbség - korrigálva a törvény által elszámolhatónak elismert értékesítési költségekkel - jövedelemnek minősül, és SZJA köteles., mely jelenleg 15 %. De mivel ez nem forrásadó, adólevonás az eladási ár kifizetésekor nem történik. Az adót az eladó köteles önbevallással rendezni. Az önbevallásból eredően nincs megkülönböztetés a jövedelem-bevallásban a tekintetben, hogy az eladás belföldön vagy külföldön történt-e.

Cégek számára az adózás előtti eredmény csökkenthető aranyvásárlással, miközben a vállalat értéke nő.

A befektetési arany, mint üzleti ajándék mentes a személyi jövedelemadó alól, amennyiben annak egy főre eső értéke a minimálbér 25%-át nem haladja meg.